Service applicaties

Development

Voor de ontwikkeling van service applicaties maak ik gebruik van de volgende frameworks :

SpringBoot
SpringData
SpringIntegration
Hibernate
JMS

Als database heeft u de keuze uit mySQL of MongoDB, wat het beste schikt voor de oplossing.

Testen

Voor het testen van de webapplicaties maak ik gebruik van de volgende frameworks :

JUnit
WireMock
Mockito
Selenium
Cucumber

Integratie

Integratie is mogelijk met allerlei systemen, zoals social media platform (Twitter, Facebook, LinkedIn, Slack) Salesforce, SAP, SendGrid. Integratie wordt gerealiseerd met protocollen zoals REST/Json of WSDL/XML.

Voor het verwerken van berichtenverkeer gebruik ik RabbitMQ, ActiveMQ of Kafka.

Deployment is mogelijk in de cloud (AWS, Heroku) of op VPS servers bij een provider.